Structuur

  Een vereniging als Oirschot Vooruit kan niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen actief zijn als trainer, leider, coach van een team of in één van de diverse commissies of bestuur.

  Iedere commissie behoort tot de portefeuille van een bestuurslid. Het bestuur geeft sturing aan de vereniging. De belangrijkste taken van het bestuur zijn dan ook: structuur maken en structuur bewaken, initiëren en enthousiasmeren. De verschillende commissies bepalen tot bepaalde hoogte hun eigen beleid  en zorgen voor de praktische uitvoering van alle voorkomende taken en werkzaamheden. Samen wordt vanuit een dynamische structuur hard en vol enthousiasme gewerkt om onze vereniging optimaal te laten functioneren.

  Huidige organogram van onze vereniging:

   

   

   

   

   

  Voorzitter
  Algemene zaken

   

   

   

   

   

   

   

   

  |

   

   

   

   

   

   

  Notulist 

   

   

  Kascontrole

   

   

   

   

   

   

  |

   

   

   

   

   

   

   

   

  |

   

   

   

   

   

   

  Secretaris
  Wedstrijdzaken

   

   

  Penningmeester Financiële zaken

   

   

  Voetbalzaken

   

  |

   

  |

   

  |

   

  Facilitaire zaken

  |

   

  |

   

  |

   

  |

   

  |

  Projectteam kwaliteit en performance

   

  Wedstrijdsecretariaat jeugd

   

  Normen en waarden
  commissie

   

  Financiële commissie

   

  Accommodatiebeheer/
  facilitaire commissie

  Jeugd Technische Commissie (JTC)

   

  Wedstrijdsecretariaat senioren

   

  Vrijwilligerscommissie

   

  Ledenadministratie

   

  Kleding & Materialen
  commissie

  Jeugdteams

   

  Scheidsrechterscommissie

   

  Sociale attenties

   

  Sponsorcommissie

   

  Kluscommissie

  Jumbovoetbaldagen

   

   

   

  IT en Communicatie

   

  Horeca

   

   

  Senioren Technische Commissie (STC)

   

   

   

  Activiteitencommissie

   

   

   

   

  Seniorenteams

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veteranen

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 plus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Delen