Statuten - oirschot-vooruit.nl

    Statuten

    Er wordt momenteel hard gewerkt om onze statuten uit 1981 (!?) te moderniseren. Zodra deze gereed zijn, zullen de statuten aan de Algemene Ledenvergadering (de ALV), het hoogste orgaan binnen onze vereniging, ter goedkeuring voorgelegd worden. Wordt vervolgd.
    Delen