Contributiebedragen - oirschot-vooruit.nl

  Contributiebedragen


  Je bent lid van een vereniging en die vereniging maakt kosten voor facilitering van (voetbal)activiteiten en haar bestaan. Denk aan bijvoorbeeld onderhoud accommodatie, gebouwen, energie, materialen, enz. Contributie is dan ook niet rechtstreeks gekoppeld aan wedstrijden of trainingen, maar aan lidmaatschap van de vereniging. Daarvoor betaalt ieder lid contributie, wat een wezenlijk onderdeel is van de financiering van onze vereniging.

  De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

   

  Senioren  € 234,00
  Veteranen € 209,00
  50 plus € 117,00
  Jeugd onder 14 tm onder 19 € 208,50
  Jeugd onder 7 tm onder onder 13 € 162,50
  Mini's € 91,50
  Rustend lid (niet spelend) € 59,00


  Deze contributiebedragen worden in de tweede helft van september automatisch geïncasseerd. Aan iedereen het verzoek om zorg te dragen voor voldoende saldo zodat de incasso succesvol uitgevoerd kan worden. Van die leden van wie op 15 oktober de contributie niet binnen is, zal de digitale spelerspas geblokkeerd worden. Met als gevolg dat deelnemen aan wedstrijden niet meer mogelijk is. Uiteraard gaan wij ervan uit dat het zover bij niemand hoeft te komen. Mocht je nog vragen hebben over de contributie dan mogen die gesteld worden aan het bestuur: bestuur@oirschot-vooruit.nl

   

  Delen