Huishoudelijk reglement - oirschot-vooruit.nl

    Huishoudelijk reglement

    Er wordt momenteel hard gewerkt om ons huishoudelijk reglement te moderniseren. Zodra deze gereed zijn, zullen deze samen met onze statuten aan de Algemene Ledenvergadering (de ALV), het hoogste orgaan binnen onze vereniging, ter goedkeuring voorgelegd worden. Wordt vervolgd.
    Delen