Cookie beleid Oirschot Vooruit

De website van Oirschot Vooruit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

  VOG vrijwilligers

  Waarom een VOG?

  Oirschot-Vooruit wil al haar leden, toeschouwers, bezoekers en overige betrokkenen een sportieve en fijne, maar vooral ook  een zo veilig en prettig mogelijke omgeving bieden. Een veilige omgeving versterkt het spelplezier en de sportiviteit, maar ook  de bereidwilligheid van mensen om als vrijwilliger iets te doen voor onze vereniging. Om dat te realiseren heeft Oirschot-Vooruit een Beleidsplan “Normen en Waarden” opgesteld, waarin regels staan, waaraan we ons allemaal dienen te houden. Ook dit Beleidsplan is te vinden op deze site van O.V. is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen.

  De VOG moet preventief werken en voorkomen dat vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag vertonen. De verklaring geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en kaderleden en vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij Oirschot-Vooruit kunnen uitvoeren.

  De KNVB verplicht alle vrijwilligers van sportverenigingen die ouder zijn dan 18 jaar en werken met kinderen en/of hulpbehoevenden (ouderen, gehandicapten) een VOG aan te vragen.

  Officieel: Uit de VOG moet blijken dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. (Functieprofiel)
  Dit betekent dat iemand die voor zijn werk als bijv. accountant een VOG heeft, ook voor O.V. een VOG aan moet vragen, omdat er bij O.V. op andere functieaspecten wordt onderzocht dan bij de financiële dienstverlening.

  Een VOG geen garantie dat er nooit iets vervelends kan voorvallen. In die zin geeft het misschien wel een stuk ‘schijnveiligheid’. Toch vinden wij dat wij als bestuur van O.V. moeten laten zien dat wij zoveel mogelijk gedaan hebben om zaken voor te zijn en dat we weten hoe te handelen als er iets vervelends zou gebeuren.

  Vandaar dat het bestuur van O.V. heeft besloten dat iedereen die ouder is dan 18 en die direct samenwerkt met kinderen jonger dan 18 jaar, deze verklaring moet kunnen overleggen.

  Wat is een VOG?

  Om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen geeft NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlands Sport Fonds) alle sportverenigingen de mogelijkheid om gratis voor alle vrijwilligers een VOG (=Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.

  Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen.

  Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel (zgn functieprofiel). Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

  Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) kijkt 4 jaren terug bij onderzoek na aanvragen van een VOG.

  Het bestuur van O.V. heeft besloten om elk 5 jaar een nieuwe VOG aan te laten vragen.

  Hoe lang is een VOG geldig?

  Het aanvragen van een VOG is een momentopname. Dit zegt niets over de toekomst van iemand.

  Daarom is het raadzaam om elke 3-5 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen. O.V. heeft vooral uit praktische redenen besloten om elk 5 jaar een nieuwe VOG aan te laten vragen. Mocht er in de tussentijd dan iets zijn voorgevallen, komt dat aan het licht.

  Er wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geen VOG afgegeven als de veroordeling die er is geweest, gebaseerd is op een strafbaar feit bij uitoefening van de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd, een risico vormt. Zo zal een aanvraag voor een penningmeester afgekeurd worden als deze voorheen fraude heeft gepleegd. Maar een toekomstige trainer wordt daar niet op afgekeurd. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen, dan wordt de persoon zelf (en niet O.V.) daarover geïnformeerd.

  Wanneer een VOG wordt aangevraagd, wordt voor de meeste beoordelingen 4 jaar teruggekeken, maar voor de ernstige veroordelingen en voor zedenzaken wordt levenslang teruggekeken.

  Wie betaalt de VOG?

  Het aanvragen van een VOG kostte in 2018 nog €41,35. Onbetaalbaar voor ons, zoals bij bijna alle voetbalverenigingen.

  Het NOC*NSF geeft gratis de VOG’s af mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan is:

  • O.V. staat ingeschreven bij de KNVB.
  • O.V. heeft minimaal 70% van de vrijwilligers zonder winstoogmerk.
  • O.V. kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
  Dit laatste doe je als vereniging door:
  • het hebben van een aannamebeleid voor vrijwilligers
  • het opstellen van gedragsregels
  • het hebben van een Vertrouwenscontactpersoon.

  O.V. voldoet aan alle genoemde eisen. Dus kunnen we voor iedereen de VOG gratis aanvragen.

  Vertrouwenscontactpersoon

  Onze vereniging heeft ook een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Het doel daarvan is het verlagen van de drempel om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de vereniging.

  Tot de Vertrouwenscontactpersoon kan men zich wenden in geval van problemen die (voor het gevoel) niet direct met het kader of het bestuur besproken kunnen worden.

  Een Vertrouwenscontactpersoon kan je helpen en begeleiden bij problemen met ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten & treiteren, agressie & geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en intimidatie.

  Een VCP is onafhankelijk en gaat zeer vertrouwelijk met jouw informatie om. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Ook heeft hij/zij een signaalfunctie.

  Van de Vertrouwenscontactpersoon is het functieprofiel en de contactgegevens terug te vinden op de site.

  Voor wie wordt nu precies een VOG aangevraagd?

  In principe wordt voor alle vrijwilligers die zelf ouder zijn dan 18 jaar en werken met jeugdleden tot 18 jaar, een VOG aangevraagd.

  In samenspraak met de Ledenadministratie, Vrijwilligerscommissie en Commissie Normen & Waarden heeft het bestuur gemeend dat het voor alsnog voldoende moet zijn om een VOG aan te vragen voor de (kader)leden van de volgende 5 commissies:

  Cie Normen & Waarden, Jeugdscheidsrechterszaken, Jeugdtechnische Commissie, Wedstrijd-secretariaat Jeugd en Gastouders zaterdag.

  Mocht in de toekomst blijken dat er toch meer commissies voor een VOG in aanmerking dienen te komen, dan zal dit geïnitieerd worden door de Ledenadministratie, de Vrijwilligerscommissie en de Cie N &W.

  Wat is de procedure bij O.V. voor het aanvragen van een VOG?

  1. Eind mei/begin juni (wanneer de indelingen en invulling van functies bekend zijn)  krijgen de coördinatoren/voorzitters van de 5 commissies een brief per mail waarin gevraagd worden door te geven welke kaderleden van hun commissies in aanmerking komen voor een VOG. Voor een genoemde datum dienen zij de namen door te geven aan de ledenadministratie.
  2. De ledenadministratie bekijkt voor wie nog een nieuwe VOG-aanvrage nodig is.
  3. De ledenadministratie stuurt een vooraankondiging per mail naar het kaderlid, enkele dagen voordat de VOG aangevraagd wordt bij Justis.
  4. De ledenadministratie dient een verzoek tot elektronische aanvraag VOG in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis)
  5. Het kaderlid ontvangt van Justis een uitnodiging om de aanvraag voor de VOG te bevestigen.
   (Belangrijk is dat het kaderlid wel beschikt over een persoonlijke  DigiD. Je kunt deze aanvragen via https://www.digid.nl/) mailt de VOG door naar de ledenadministratie)
  6. Binnen 8 weken ontvangt het kaderlid de VOG per mail thuis.
  7. Het kaderlid mailt de VOG door naar de ledenadministratie ([email protected])
  8. De ledenadministratie legt in "Sportlink" vast dat de VOG is afgegeven.

   

  Delen