Nieuws

 

Trainingen Oirschot Vooruit met Corona richtlijnen

18 mei 2020
www.oirschot-vooruit.nl

Oirschot Vooruit heeft kennisgenomen van de versoepeling van de maatregelen van de regering aangaande het Coronavirus en geeft hier op de onderstaande manier invulling aan. Wij verzoeken alle leden, (jeugd)trainers en ouders van onze jeugdleden met klem om het protocol van de NOS*NSF  goed door te lezen en regelmatig de website van de KNVB te checken.

 

 

Trainingen jeugdleden t/m 12 jaar.

 

- Vanaf maandag 4 mei gaan we de trainingen weer hervatten.

- Deze trainingen zijn tot en met 28 juni. Trainen is voor zowel spelers als trainers op vrijwillige basis.

- Keeperstrainingen worden niet meer hervat. Keepers kunnen ‘gewoon’ met hun eigen team meetrainen.

- We bieden de teams de mogelijkheid om 1x per week te trainen. 
- De leiders/trainers moeten wel aan de JTC doorgeven of en voor hoe lang ze willen blijven doortrainen. Dit is van belang in verband met de meldingsplicht die we als vereniging hebben richting de gemeente.

- Alleen trainen op de kunstgrasvelden conform het nieuwe trainingsschema.

 

Trainingen jeugdleden 13 t/m 18 jaar.
 

De afstandsregel van 1,5 meter komt met ingang van 1 juni te vervallen.
 

- Vanaf maandag 4 mei gaan we de trainingen weer hervatten.

- Deze trainingen zijn tot en met 28 juni. Trainen is voor zowel spelers als trainers op vrijwillige basis.

- Keeperstrainingen worden niet meer hervat. Keepers kunnen ‘gewoon’ met hun eigen team meetrainen.

- We bieden de teams de mogelijkheid om 1x per week te trainen.
- De leiders/trainers moeten wel aan de JTC doorgeven of en voor hoe lang ze willen blijven doortrainen. Dit is van belang in verband met de meldingsplicht die we als vereniging hebben richting de gemeente.

- Alleen trainen op de kunstgrasvelden conform het nieuwe trainingsschema.


Trainingen 19 jaar en ouder (senioren).
 

Onder voorbehoud van oefenvormen die de afstandsregel van 1,5 meter in acht nemen mag er getraind worden.
 

-  Vanaf maandag 11 mei gaan we de trainingen weer hervatten.

- Deze trainingen zijn tot en met 28 juni. Trainen is voor zowel spelers als trainers op vrijwillige basis.

- Keeperstrainingen worden niet meer hervat. Keepers kunnen ‘gewoon’ met hun eigen team meetrainen.

- We bieden de teams de mogelijkheid om 1x per week te trainen.
- De leiders/trainers moeten wel aan de STC doorgeven of en voor hoe lang ze willen blijven doortrainen. Dit is van belang in verband met de meldingsplicht die we als vereniging hebben richting de gemeente.

- Alleen trainen op de kunstgrasvelden conform het nieuwe trainingsschema.

 

Voorwaarden:

§ Oirschot Vooruit verzoekt met klem alle leden en ouders samen met hun kind(eren) om kennis te nemen van het Protocol verantwoord sporten.
§ Oirschot Vooruit volgt de richtlijnen van het RIVM. Trainers en spelers die de bekende symptomen vertonen als verkoudheid, kortademigheid en/of koorts blijven thuis.
§ Spelers die toch met bovenstaande symptomen op de training komen kunnen niet meedoen.
§ Er worden geen bidons van het team gebruikt. Iedereen neemt zijn eigen bidon gevuld mee.
§ Bij het verzamelen van het trainingsmateriaal gebruikt de trainer gezond verstand om de afstandsregel in acht te nemen.
§ Kinderen/jongeren/volwassenen komen bij voorkeur zelf met de fiets.
§ Kinderen/jongeren/volwassenen die trainen op veld 2 plaatsen de fiets in onze reguliere fietsenstalling en lopen direct door naar het veld.
§ Kinderen/jongeren/volwassenen die trainen op veld 4 plaatsen de fiets op de parkeerplaats achter veld 4 aan de kant van Koningshof/Hockeyclub en lopen direct door naar het veld. Dit geldt niet voor de JO8. Zij plaatsen hun fiets in de reguliere fietsenstalling.
§ Kinderen die met de auto worden gebracht worden, stappen uit op de reguliere parkeerplaats. De kinderen lopen zelfstandig naar het veld. Na de training lopen ze ook zelfstandig weer terug naar de parkeerplaats. Hetzelfde geldt voor volwassen die zelf met de auto komen. 
§ Voor de kinderen van JO8 die worden gebracht met de auto maken we een uitzondering. Deze kinderen mogen door de ouders tot aan de poort, onze normale ingang, gebracht worden waar de kinderen door een teambegeleider worden opgehaald.
§ Helaas is het niet toegestaan voor de ouders om de trainingen te bezoeken. We zullen hier streng op toe moeten zien.
§ Handhaven op de parkeerplaats en bij de poort doen we niet. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders met hun kinderen.
§ De kantine en kleedlokalen blijven dicht. Onze accommodatie is alleen open voor de materialen en het toilet. Dit betekent niet douchen en niet omkleden op ons sportpark.
§ Voor vertrek naar ons sportpark graag thuis nog een laatste wc-bezoek.
§ Niet eerder aanwezig dan 10 minuten voor aanvang van de training.
§ Ieder team gebruikt zijn eigen trainingshesjes. Deze moeten na iedere training door het team zelf uitgewassen worden.
§ Na afloop van de training wordt het sportpark direct verlaten.
§ Trainers die zich niet comfortabel voelen in het geven van trainingen hoeven dit uiteraard niet te doen. Dit moet wel tijdig worden gemeld bij de afdelingscoördinator zodat hierin geschakeld kan worden.
§ Deelnemen door de spelers aan de trainingen is op vrijwillige basis. Indien niet wordt deelgenomen aan deze trainingen is afmelden bij je trainer nog wel steeds verplicht.
 

Wij kiezen er als Oirschot Vooruit voor om de trainingen vooralsnog alleen aan te bieden aan de eigen jeugdleden. De mogelijkheid tot 3 proeftrainingen voor aspirant leden blijft wel bestaan. Aanmelden via de Oirschot Vooruit website/lid worden

 

 

Tot slot.
 

Wanneer het bestuur merkt en ervaart dat de voorwaarden niet of onvoldoende worden nageleefd zullen de activiteiten geschrapt of aangepast worden.  Zodra de gemeente Oirschot met een protocol komt dat afwijkt van het protocol van de NOC-NSF zal Oirschot Vooruit hierop anticiperen. Wanneer er tussentijdse andere maatregelen komen vanuit de regering zal Oirschot Vooruit deze volgen.
 

Hoewel Oirschot Vooruit met grote zorg en inachtneming van de protocollen aangereikt door de KNVB en NOC-NSF deze trainingen heeft georganiseerd kan zij, noch haar trainers verantwoordelijk worden gesteld voor calamiteiten en andere nadelige gevolgen voortvloeiend uit deze trainingen.

 

Laten we er samen voor zorgen dat we weer lekker een potje kunnen voetballen!

  
www.oirschot-vooruit.nl
Het bestuur van Oirschot Vooruit heeft Roland Roefs aangesteld als Hoofd Jeugd Opleiding(HJO) voor de gehele jeugdafdeling van onze… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
Een bijzonder seizoen is op zijn einde. Deze week werd er door de diverse jeugdteams voor de laatste keer getraind. De jaarlijkse… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
De afgelopen weken hebben wij geconstateerd dat er buiten de georganiseerde trainingen om regelmatig gebruik wordt gemaakt van ons… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl

Nieuwsbrief Juni 2020

07 juni 2020
Het seizoen 2019-2020 loopt nu echt op zijn einde. Een bijzonder seizoen. Een seizoen dat de boeken ingaat als ‘nooit uitgespeeld’.… Meer >
 
 
 
04-06-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-03-2020 Meer >

 
 
 
06-03-2020 Meer >
 
 
 
27-02-2020 Meer >

 
26-02-2020 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
08-02-2020 Meer >
 
 
 
23-01-2020 Meer >
 
22-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
Terug naar boven