Nieuws

 

Nieuwsbrief November 2019

25 november 2019
www.oirschot-vooruit.nl

Als bestuur van Oirschot Vooruit willen we graag alle betrokkenen bij onze vereniging op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze club en andere nieuwsfeiten delen. Daarom starten we met deze maandelijkse nieuwsbrief. Heb je vragen? Of suggesties om in deze nieuwsbrief te plaatsen? Dan kunnen deze gericht worden aan: supporter@oirschot-vooruit.nl. Deze eerste nieuwsbrief blikt terug op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Quizavond.


Op dinsdag 12 november jl werd de 82e ALV van onze vereniging gehouden. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden door de diverse bestuursleden updates gegeven over wat er zich in het afgelopen seizoen binnen de diverse portefeuilles afspeelde. Ook werd er een toelichting geven over de financiële afwikkeling met betrekking tot de nieuwbouw. Het verslag van deze ALV is binnenkort terug te vinden op onze website.

 

Bestuurswisselingen

Jack van de Schoot was herkiesbaar als bestuurslid Senioren. Alle aanwezigen stemden hierin mee. Albert Jakobs trad af als bestuurslid IT en was niet herkiesbaar. Wij bedanken Albert voor zijn jarenlange inzet in het bestuur en zijn blij dat hij met zijn deskundigheid actief blijft binnen de commissie IT & Communicatie. Kees Swaanen trad af als voorzitter en hij werd met instemming van de aanwezige leden opgevolgd door Hans Verouden.


Jack Albert

 

Kees Swaanen benoemd tot Erelid

Na negen jaar voorzitterschap was voor Kees Swaanen het moment daar om de voorzittershamer tijdens de ALV over te dragen. Kees is de afgelopen jaren de drijvende kracht geweest achter de renovatie en nieuwbouw op ons sportpark. Zoals je in je eentje geen voetbalwedstrijd wint, kun je in je eentje geen sportpark renoveren. Maar toch durven we als bestuur te beweren dat zonder de inzet en het doorzettingsvermogen van Kees we nu niet de beschikking zouden hebben over twee kunstgrasvelden en een nieuwe kantine. Daarnaast is Kees in het verleden ook jarenlang actief geweest als jeugdtrainer, jeugdleider, bestuurslid senioren en columnist in de tijd dat we nog een papieren clubblad hadden. En tot slot is hij op zaterdag nog steeds actief als voetballer bij de veteranen. Dit alles bij elkaar opgeteld heeft het bestuur doen besluiten om Kees tijdens de ALV voor te dragen als Erelid van onze vereniging. Middels een luid applaus stemden alle aanwezige leden hier unaniem in mee.


Kees
 

Hans Verouden nieuwe voorzitter

Tijdens de ALV werd Hans Verouden benoemd tot voorzitter van onze vereniging. Hans is zeker geen onbekende binnen onze vereniging. Zo is Hans al bijna 40 jaar lid en alweer enige tijd betrokken als vrijwilliger. De laatste jaren als bestuurslid sponsoring. Daarnaast heeft Hans samen met zijn partner Lianne 3 kinderen waarvan 2 zonen die bij de jeugd van onze vereniging spelen. Enkele speerpunten, waar Hans mee aan de slag wil, zijn: relatie met de gemeente (huurovereenkomst, onderhoud & renovatie grasvelden en het subsidiebeleid), renovatie kleedlokalen 1 t/m 8, vrijwilligersbeleid en interne communicatie.


Hans

 

Quizavond wederom groot succes

Vrijdagavond 22 november zat onze kantine weer bomvol (300+). Aan de ondertussen befaamde quizavond deden maar liefst 25 teams mee. Deze quizavond is bedoeld voor alle volwassenen die zich betrokken voelen bij Oirschot Vooruit en wel houden van een avondje gezelligheid. Ook Hockeyclub Oirschot was met meerdere teams goed vertegenwoordigd. Na een spannende strijd ging het team van Oirschot Vooruit 5 er met de eerste prijs van door. Wij bedanken de mannen van de afdeling Veteranen voor het organiseren van deze fantastische avond!


Quizfinale 2019


 
www.oirschot-vooruit.nl
Het bestuur van Oirschot Vooruit heeft Roland Roefs aangesteld als Hoofd Jeugd Opleiding(HJO) voor de gehele jeugdafdeling van onze… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
Een bijzonder seizoen is op zijn einde. Deze week werd er door de diverse jeugdteams voor de laatste keer getraind. De jaarlijkse… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
De afgelopen weken hebben wij geconstateerd dat er buiten de georganiseerde trainingen om regelmatig gebruik wordt gemaakt van ons… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl

Nieuwsbrief Juni 2020

07 juni 2020
Het seizoen 2019-2020 loopt nu echt op zijn einde. Een bijzonder seizoen. Een seizoen dat de boeken ingaat als ‘nooit uitgespeeld’.… Meer >
 
 
 
04-06-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-03-2020 Meer >

 
 
 
06-03-2020 Meer >
 
 
 
27-02-2020 Meer >

 
26-02-2020 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
08-02-2020 Meer >
 
 
 
23-01-2020 Meer >
 
22-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
Terug naar boven