Nieuws

 

In Memoriam Janus van der Vleuten

15 maart 2019
www.oirschot-vooruit.nl

Op woensdag 13 maart is ons erelid tevens oud-voorzitter Janus van de Vleuten op 86 jarige leeftijd overleden. Wij wisten al dat het niet goed ging, maar het droeve bericht kwam toch nog onverwacht.
Janus was en is een begrip voor oud spelers en heel veel oudere leden van onze vereniging Oirschot Vooruit. Hij was 67 jaar lid van onze club. Eind jaren vijftig werd hij lid.

Aangezien hij niet bedeeld was met grote voetbalcapaciteiten maar wel over veel organisatorische en bestuurscapaciteiten beschikte trad hij al snel toe tot het bestuur. In 1961 nam hij de taak als voorzitter op zich. Hij zou dat drie jaar blijven waarna Dr. van Rens hem opvolgde. Hij bleef echter wel in het bestuur. Vanaf 1965, toen Oirschot Vooruit verhuisde naar Moorland, bleef hij zich met meer dan 100% inzetten voor onze club. Hij werd een manusje van alles. Bij bijna alle activiteiten in de kantine op Moorland was hij betrokken. Hij deed de inkoop, hij maakte afspraken met de gemeente, hij was bij alle gesprekken die gevoerd moesten worden over onderhoud van de velden , lichtinstallatie en dergelijke. Overal had Janus zijn aandeel. Hij was een actief bestuurslid die elke vergadering aanwezig was en duidelijk inbreng had.


Een leuk en echt gebeurd verhaaltje deed de ronde. Janus was ondertussen in de Nieuwstraat gaan wonen. Vanaf daar ging hij dikwijls met zijn herdershond te voet naar Moorland. Het gebeurde verschillende keren dat Janus daar naar toe moest en als zijn hond dan in de Nieuwstraat zijn kans zag weg te glippen, liep hij regelrecht naar Moorland. Want hij wist :"daar is het baasje naar toe." Janus was een echte clubman voor Oirschot Vooruit. Het was alles voor hem. Hij was integer en deed zijn uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Meningsverschillen ging hij zoveel mogelijk uit de weg of probeerde in de minne te schikken. Janus zou meer dan 30 jaar actief bestuurslid blijven. Bij zijn afscheid heeft de club hem tijdens de jaarvergadering met volle instemming van de vele aanwezige leden benoemd tot Erelid van de club. Dat had en heeft hij verdiend.


Wij zullen dan ook met veel waardering terugdenken aan het vele werk dat hij voor Oirschot Vooruit heeft gedaan en vooral ook wat hij in die periode uitstraalde naar andere verenigingen en de gemeente. Janus bedankt namens bestuur en leden van Oirschot Vooruit.

Wij wensen zoon Willem en dochter Rieky en hun partners en kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

Namens bestuur en leden van O.V.

Jac v.d. Hamsvoort 
www.oirschot-vooruit.nl

fiets verlicht

23 januari 2020
Beste voetballiefhebbers, Veel jeugdleden komen naar de trainingen op hun fiets. Lekker sportief en dat juichen we toe. We… Meer >
 

fiets verlicht

22 januari 2020
Beste voetballiefhebbers, Vele jeugdleden komen naar de trainingen op hun fiets. Lekker sportief dus heel goed zou je zeggen. Echter… Meer >
 

Nieuwsbrief Januari 2020

14 januari 2020
In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op een zeer drukbezochte Nieuwjaarsreceptie en vragen wij jullie aandacht voor de… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
In verband met een technisch probleem kan er de komende weken geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen 9, 10 en 11. Hierdoor… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-11-2019 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-09-2019 Meer >
 
 
31-08-2019 Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven