Nieuws

 

Stand van zaken herinrichting Sportpark Jumbo Moorland

14 augustus 2018
www.oirschot-vooruit.nl

Aan alle betrokkenen van onze voetbalvereniging Oirschot Vooruit,

 

Na de besluitvorming van de gemeenteraad op 25 juni lijkt er even een ‘radiostilte’ te zijn geweest rondom de herinrichting van ons sportpark. Er zijn echter wel de nodige stappen gezet. Via deze e-mail willen wij jullie een update geven van de belangrijkste zaken.

 

Hockey en voetbal

Waar we in het voortraject lang hebben gesproken om samen met Hockey Club Oirschot tot een invulling te komen, is de uitkomst van de voorgenoemde besluitvorming van dien aard dat de Hockeyclub en wij als Oirschot Vooruit ieder voor zich verder gaan in het renoveren van het eigen sportpark. Daar waar mogelijk zullen we wel blijven samenwerken maar er komt dus geen gezamenlijk sportpark.

 

Aanleg twee kunstgrasvelden

De kunstgrasvelden voor Oirschot Vooruit komen te liggen op de locatie van de huidige velden 2 en 4. De aanleg van deze nieuwe velden heeft wel consequenties. We kunnen binnenkort dan ook geen gebruik meer maken van de velden 2 en 4 (de beoogde kunstgrasvelden). Maar we beschikken naast de velden 1, 3 en 6 (nog) wel over de velden 5 en 7. Dat betekent dat we in het begin van het seizoen beschikken over 3 trainingsvelden (3-6-7). Veld 5 kunnen we ook als trainingsveld gebruiken, temeer omdat dit veld na de winterstop uit de roulatie gaat. Hier wordt dan een hockeyveld op aangelegd. Veld 3 zal na de winterstop niet meer gebruikt worden als trainingsveld, maar alleen nog als speelveld! Hoe lang we de beschikking hebben over veld 7 (dat vrijvalt voor woningbouw) is nog niet duidelijk.

 

Het bestek voor de aanleg van de twee kunstgrasvelden is de eerste week van augustus gepubliceerd. Gezien de planning is de verwachting dat de kunstgrasvelden voor de winterstop in gebruik genomen kunnen worden. Voor de aanleg van de kunstgrasvelden is het wel noodzakelijk dat op korte termijn wordt begonnen met het slopen van een deel van het huidige gebouw nl. de keuken en de wc’s aan de achterzijde van kantine. Voor tijdelijke oplossingen zal dus gezorgd moeten worden.

 

Verbouwing en nieuwbouw kantine en kleedlokalen 

Aan het einde van het nieuwe seizoen 2018-2019 (begin juni 2019) willen we de huidige kantine afbreken evenals de huidige ‘oude’ kleedkamers (9 t/m 12). We willen dan direct (in de zomerstop) de nieuwe kantine en vier nieuwe kleedlokalen bouwen. Dit vraagt een grondige en zorgvuldige voorbereiding, omdat bij aanvang van het seizoen 2019-2020 het nieuwe pand gebruiksklaar moet zijn. De eerste voorbereidingen (de zgn onderzoeksfase) hiervoor lopen op dit moment. Daarnaast zullen de huidige kleedlokalen 1 t/m 8 gerenoveerd moeten worden. Ook hiervoor moet een plan van aanpak gemaakt worden.

 

Obligatielening

De kosten voor aanleg van de twee kunstgrasvelden komen voor rekening van de gemeente. Zij zijn immers eigenaar van de velden en berekenen deze kosten dan weer door in de veldhuur aan onze vereniging. Wij als Oirschot Vooruit zijn zelf eigenaar van de kantine en kleedlokalen. Voor de nieuwbouw en verbouwing van de kantine en kleedlokalen ontvangen we van de gemeente een éénmalige bijdrage. Mocht deze bijdrage niet toereikend zijn, dan kunnen we ervoor kiezen om eigen reserves aan te spreken en/of om via een obligatielening extra middelen te verkrijgen. In een later stadium komen we hier op terug. De campagne rondom de obligatielening is dus niet van de baan maar we laten deze alleen even ‘on hold’ staan. 

 

Tot slot

De diverse bouwactiviteiten zullen uiteraard de nodige overlast bezorgen. We hopen dat zo veel als mogelijk binnen de perken te houden.  We rekenen hierbij op jullie begrip. Daarnaast doen we ook een beroep op jullie. Hoe meer we met zelfwerkzaamheid kunnen realiseren des te beter voor onze club. Daarom dan ook deze oproep aan iedereen die betrokken is bij onze club: meld je (via bestuur@oirschot-vooruit.nl) aan als je denkt iets te kunnen betekenen in dit omvangrijke plan. Vele handen maken immers licht werk. Laten we samen zien dat we onze oude naam niet zijn vergeten: Samenspel Overwint Alles!

 

Hartelijke groet,

 

Bestuur Oirschot Vooruit.

  
Voor het eerst in de historie van Oirschot-Vooruit is het de JO19-1 (voorheen A1) gelukt om te promoveren naar de vierde divisie!… Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
De indeling van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen is te vinden via deze link Laatste update: JO17-5 toegevoegd. Meer >
 
www.oirschot-vooruit.nl
Met alle voorinschrijvingen bij elkaar opgeteld kunnen we trots melden dat we de gewenste doelstelling van 150.00 euro hebben behaald.… Meer >
 

JO19-1: FINALE!!

12 juni 2019
De mannen van de JO19-1 zijn doorgedrongen tot de finale van de nacompetitie voor een plek in de vierde divisie! In Bladel was… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-04-2019 Meer >
 
29-04-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-01-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven