Lidworden van Oirschot Vooruit?

Welkom bij Voetbalvereniging Oirschot Vooruit.
 
Voetbalvereniging Oirschot Vooruit heeft ongeveer 850 actieve leden, waarvan ruim de helft bestaat uit jeugdleden. Jongens en meisjes kunnen zich aanmelden vanaf 5 jaar oud. Naast de jeugd en senioren teams hebben we ook een gezellig veteranen team.

U kunt zich aanmelden bij onze vereniging door bijgaand formulier volledig in te vullen. Vanaf JO12 met digitale pasfoto! 
Middels de inschrijving machtigt U tevens Voetbalvereniging Oirschot Vooruit het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven.
Stapt u over van een andere vereniging, lees dan de info via deze link.
U heeft het recht maximaal 3 proeftrainingen te volgen voordat het lidmaatschap definitief bekrachtigd wordt.
Na uw initiële aanmelding zal de betreffende afdelingscoördinator met u verdere details doornemen.
 
 
Categorie Contributie 2015-2016/2016-2017
Mini's (na de winterstop de helft) €     61,50
Pupillen (D- E en F-jeugd) €   132,50
Junioren (A- B en C-jeugd) €   178,50
Senioren €   204,00
Veteranen €   178,50
Rustende leden €     56,00
 
 
Categorie Contributie 2017-2018/2018-2019
Mini's - JO7 €     61,50
Pupillen (JO8-JO13) €   132,50
Junioren (JO14-JO19)                 €   178,50
Senioren €   204,00
Veteranen €   178,50
Rustende leden €     56,00
 
Categorie Contributie 2019-2020
Mini's - JO7 €     91,50
Pupillen (JO8-JO13) €   162,50
Junioren (JO14-JO19)                 €   208,50
Senioren €   234,00
Veteranen €   208,50
Rustende leden €     56,00

Het contributiebedrag is afhankelijk van de leeftijd, niet van de indeling!
Start je na de winterstop, dan betaal je de helft van de jaarcontributie.
Voor details omtrent contributie en lidmaatschap zie de subpagina of klik hier

Deze contributie kan jaarlijks minimaal aangepast worden met een verhoging gelijk aan het prijsindexcijfer voor levensonderhoud. Dit cijfer wordt door het CBS berekend. Tijdens de jaarlijkse algemene Ledenvergadering kan worden besloten geen verhoging door te voeren.


Bij aanmelding machtigt u de vereniging om 1x per jaar automatisch de contributie te laten afschrijven. Normaal gesproken zal de inning in de maand augustus plaatsvinden.
Leden die niet voor 1 oktober hebben betaald, zijn vanaf deze datum niet speelgerechtigd, en worden dit pas zodra de contributie is voldaan. Dit is conform de reglementen van de KNVB.
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen via de site te zijn ingediend voor 1 juni, via uw persoonlijke 'My Club' pagina (onderaan). Inloggen is hiervoor noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor omzetting naar rustend lid. Indien dit later gebeurt houdt de vereniging zicht het recht voor om contributie te heffen voor het nieuwe seizoen. Hiermee hopen we te voorkomen dat het vele werk dat in teamindelingen wordt gestoken, niet gefrustreerd wordt door te late opzeggingen. 
Mogelijk wilt u nog wel rustend lid blijven van onze club. Dit kunt u aanvinken tijdens het invullen van de opzeggingsgegevens.
Lid worden
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in.

*

Voor een actueel overzicht van overige vacatures, verwijzen we u graag door naar -> vacatures

Staat de vacature niet op de lijst maar wilt u wel een bijdrage leveren aan onze club mail dan uw ambitie door naar vrijwilligers@oirschot-vooruit.nl

Bij geen opgave kan de vrijwilligerscommissie u gaan benaderen voor een bepaalde (deel)taak.

*

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven