Lidworden van Oirschot Vooruit?

Welkom bij Voetbalvereniging Oirschot Vooruit.
 
Voetbalvereniging Oirschot Vooruit heeft ongeveer 850 actieve leden, waarvan ruim de helft bestaat uit jeugdleden. Jongens en meisjes kunnen zich aanmelden vanaf 5 jaar oud. Naast de jeugd en senioren teams hebben we ook een gezellig veteranen team.

U kunt zich aanmelden bij onze vereniging door bijgaand formulier volledig in te vullen. U ontvangt dan van ons een e-mail met daarin een formulier om Voetbalvereniging Oirschot Vooruit te machtigen het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Stapt u over van een andere vereniging, lees dan de info via deze link.

Na maximaal 3 proeftrainingen dient U het aanmeldformulier ondertekend te retourneren alvorens het lidmaatschap bekrachtigd kan worden.
Dit kan door betreffend formulier op te sturen naar ledenadministratie@oirschot-vooruit.nl . Vanaf JO12 met digitale pasfoto! Veteranen hoeven geen pasfoto aan te leveren.
Na uw initiële aanmelding zal de betreffende afdelingscoördinator met u verdere details doornemen.
 
 
Categorie Contributie 2015-2016
Mini's (na de winterstop de helft) €     61,50
Pupillen (D- E en F-jeugd) €   132,50
Junioren (A- B en C-jeugd) €   178,50
Senioren €   204,00
Veteranen €   178,50
Rustende leden €     56,00
 
 
Categorie Contributie 2017-2018
JO7 (na de winterstop de helft) €     61,50
Pupillen (JO8-JO13) €   132,50
Junioren (JO14-JO19) €   178,50
Senioren €   204,00
Veteranen €   178,50
Rustende leden €     56,00

Het contributiebedrag is afhankelijk van de leeftijd, niet van de indeling!
Voor details omtrent contributie en lidmaatschap zie de subpagina of klik hier

Deze contributie wordt jaarlijks minimaal aangepast met een verhoging gelijk aan het prijsindexcijfer voor levensonderhoud. Dit cijfer wordt door het CBS berekend. Tijdens de jaarlijkse algemene Ledenvergadering kan worden besloten geen verhoging door te voeren.


Bij aanmelding machtigt u de vereniging om 1x per jaar automatisch de contributie te laten afschrijven. Normaal gesproken zal de inning in de maand augustus plaatsvinden.
Leden die niet voor 1 oktober hebben betaald, zijn vanaf deze datum niet speelgerechtigd, en worden dit pas zodra de contributie is voldaan. Dit is conform de reglementen van de KNVB.
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen via de site te zijn ingediend voor 1 juni, via uw persoonlijke 'My Club' pagina (onderaan). Inloggen is hiervoor noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor omzetting naar rustend lid. Indien dit later gebeurt houdt de vereniging zicht het recht voor om contributie te heffen voor het nieuwe seizoen. Hiermee hopen we te voorkomen dat het vele werk dat in teamindelingen wordt gestoken, niet gefrustreerd wordt door te late opzeggingen. 
Mogelijk wilt u nog wel rustend lid blijven van onze club. Dit kunt u aanvinken tijdens het invullen van de opzeggingsgegevens.
Lid worden
 
*
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in.

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

Medische of psychische aandachtspunten
Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan allergieën, medicatie, speciale aandacht vanwege ADHD, ASS, epilepsie, etc.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Vul dat hierboven in het opmerkingen-veld in en meld dit dan bij de groepscooördinator. Hij kan deze punten en eventuele actie op vertrouwelijke wijze met u bespreken.

Terug naar boven