Ereleden en Leden van Verdienste

Een voetbalvereniging is bij uitstek een vereniging die alleen kan functioneren dankzij de enorme inzet en medewerking van vele vrijwilligers. Al deze personen die zich voor Oirschot-Vooruit inzetten zijn van grote waarde. Het bestuur van Oirschot-Vooruit is alle vrijwilligers erkentelijk voor het vele werk, als blijk van waardering wordt er een jaarlijkse bedankavond gehouden ( stille werkers)
 
Ereleden en Leden van verdienste :
Het bestuur van Oirschot-Vooruit kent twee onderscheidingen binnen haar vereniging namelijk erelid en lid van verdienste. Deze onderscheidingen worden toegekend aan personen die zich gedurende een bepaalde tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging.
 
De jubileum commissie draagt personen voor, uiteindelijk beslist het bestuur welke onderscheiding van toepassing is horend bij de staat van dienst van de betreffende persoon.
De uitreiking zal bij de algemene jaarvergadering in november gebeuren.
 
 
Ereleden:*Sjef van Esch van 10 april 1926, benoemingsdatum in december 1958,overleden mei 2011.
Sjef was geestelijk adviseur van de vereniging
 
 
 

*Jac van der Hamsvoort van 6 april 1941 , benoemingsdatum in november 1993
Vele jaren voorzitter , leider van het 1e elftal, kluscommissie.
 
*Henk Meeuwis van 20 februari 1930, benoemingsdatum in november 1969,
overleden  april 2013
Henk was de grote financiële animator van de club, vele jaren fungeerde hij als bestuurslid.
 
 
*Theo Schreurs van 8 juni 1924, benoemingsdatum in november 1989,
overleden mei 2009.
Meer dan 50 jaar secretaris geweest, verdienstelijk voor de toto-lotto.
 
 
 
*Harrie van de Sande van 26 september 1930,benoemingsdatum november 1991, overleden december 2001
Leider/vlagger van het 2e elftal en de veteranen, ruim twintig jaar Toto-Lottobode.
 
 


*Janus van de Vleuten van 10 juli 1932,
benoemingsdatum november 1992.
Overleden maart 2019
Ere- voorzitter,bestuurlid
 
 
 

  
*Hans van de Leur van 2 juni 1947,
benoemingsdatum november 2010.
Bestuurslid, jeugdvoorzitter, zilverenstoel toernooi, coordinator klusteam.
 
 
 
 

* Kees Swaanen van 3 november 1963, benoemingsdatum november 2019
Jeugdtrainer/leider, Technische commissie, bestuurslid senioren, 9 seizoenen voorzitter, initiator nieuw sportpark 2019


Leden van verdienste:
 *Ad Mathijsse van 17 september 1927,
benoemingsdatum november 1960
Bestuurslid
 
 

*Johan Berben van 22 augustus 1939,
benoemingsdatum november 1993.
Bestuurslid,clubscheidsrechter,
terreinmeester,kantinecommissie.
 

 *Henk Berben van 8 september 1943, benoemingsdatum november 1995
Jeugdtrainer-leider, vlagger 1e elftal,clubscheidsrechter,terreinmeester.
Overleden februari 2019
 
*Peter Coppelmans van 26 september 1945, benoemingsdatum november 1996
Speler 1e elftal (500 wedstrijden), clubscheidsrechter, vlagger 1e en 2e elftal, scheidsrechtercoördinator, vrijwilliger wedstrijdsecretariaat,kluscommissie.
 
 *Janus Fasen van 11 juli 1955, benoemingsdatum november 1998.
Jeugdtrainer-leider, jeugdbestuur, jeugdtechnische commissie, zilverenstoel toernooi, keeperstrainer.
Werd in 2015 gehuldigd als vrijwilliger van het jaar van de gemeente Oirschot.
 
 

 


*Cees Roosen van 30 oktober 1947, benoemingsdatum november 1999.
Bestuurslid,Jeugdtrainer/leider, leider 2e elftal, kluscommissie.
 
 *Jap van Overdijk,van 18 oktober 1941, benoemingsdatum november 2005.
Was oudste spelend lid van de veteranen, kluscommissie.
Overleden februari 2019
 


 
 
*Ton van Hout van 8 september 1937, benoemingsdatum november 2009.
Bestuurslid,kantinecommissie,vrijwilliger wedstrijdsecretariaat.
 
 

*Ad van Straten (Den Do) van 8 juni 1949, benoemingsdatum november 2009
Jeugdtrainer-leider, hulp in de kantine,supporter.

 

             
  *Leo van Nunen van 28 oktober 1928, benoemingsdatum november 2012, overleden juli 2013.Medeoprichter veteranen
 
 *Jos van Haren van 23 mei 1959, benoemingsdatum november 2012.
Bestuurslid,organisator KNVB-voetbaldagen,wedstrijdsecretaris,jeugdtrainer-leider,jeugd/senioren technische commissie, vrijwilliger wedstrijdsecretariaat.
                                  

 

*Martien van Beljouw van 4 januari 1961, benoemingsdatum november 2013.
Bestuurslid, jeugdvoorzitter,jeugdtrainer,commissie Normen en Waarden.
 

  
* Hank van Nunen van 16 juni 1961,benoemingsdatum novembe2015.
Jeugdtrainer/leider,Jeugdcommissie, Jeugdtechnische commissie,trainer/organisator jeugdvoetbaldagen,
 technisch jeugd coördinator, commissielid 60-70-75 jarig bestaan, lid senioren activiteiten commissie, vrijwilliger bouw kantine 2019


 
* John van Kollenburg van 24 mei 1964,benoemingsdatum novembe2015.
 jeugdtrainer/leider, keeper geweest van het 1e elftal, senioren/eugd keeperstrainer,ledenadministratie,
 jeugd technische commissie ,  trainer/organisator Jumbo voetbaldagen.

*Henk Smetsers van 19 februari 1958,  benoemingsdatum  november 2016
actief voetballer van 9e tot 40e jaar, bestuurslid,administratie gedaan vereniging,jeugdtrainer/leider, Jeugdtechnische commissie,leider seniorenelftal, trainer voetbaldagen, organisator training mini`s,oprichter voetbalacademie, sponsor.*Paul Smetsers van 17 juni 1942,  benoemingsdatum november 2016
Jeugdtrainer/leider , wedstrijdsecretaris jeugd, bezetting secretariaat zaterdag en zondag,jeugdcommissie,kassadienst,vrijwilliger Jumbo voetbaldagen, supporter 1e elftal.*Jack van de Schoot van 9 september 1952, benoemingsdatum november 2018
Jeugdtrainer, trainer B-selectie, lid senioren tecnische commissie, bestuurslid senioren.


Speler van de Eeuw:
 
*Robby van de Heuvel van 12 september 1951. benoemingsdatum juni 2012.
In mei 2015 gestopt na meer dan 50 jaar actief te hebben gespeeld!!

 
 
 
 
 
 

  Trainer van de Eeuw:


*Henk Nihot van 4 november 1945. benoemingsdatum juni 2012.
Trainer geweest van 1977-1981 en 1988-1992
Terug naar boven