Accommodatie

Sportpark Jumbo Moorland toen en nuDe accommodatie in het verleden:
In 1937, het oprichtingsjaar van onze toen nog SOA (Samenspel Overwint Alles) genaamde vereniging werkte onze club zijn wedstrijden af aan de Wintelresedijk. De accommodatie stelde ,net als bij de meeste clubs in die tijd, nog niet veel voor. Ook het veld wat in de beginjaren bespeeld werd was van slechte kwaliteit en de breedte ervan scheelde aan beide kanten ongeveer 15 meter.

Na deze beginperiode aan de Wintelresedijk kon SOA een roggeveld huren in de Theetuin van Kiske van Will. Ook dit veld was niet zoals we het tegenwoordig gewend zijn. Vaak moest Kiske de rogge er vlak voor het begin van een wedstrijd dan ook nog af doen.

In 1950 verhuisde Oirschot Vooruit naar de Kempenweg/ Rijkesluisstraat waar nu een supermarkt staat. Het veld stond bekend als “Het Sportpark Oirschot”

Van 1955 tot 1960 heeft Oirschot Vooruit gevoetbald op een veld gelegen aan de Eindhovensedijk. Het veld was eigendom van Café van Lijssel. De huur die de club er voor moest betalen was 150 gulden (iets meer als 68 euro) voor 5 jaar. Per jaar dus maar 30 gulden (iets meer als 13 euro). Bij dit veld werd door de leden een kleedgelegenheid gerealiseerd.

Oirschot Vooruit bleef maar groeien en één veld was daarom niet genoeg voor de club. Na een demonstratieve optocht met spandoeken kon men beschikken over 2 velden gelegen op het Oirschotse industrieterrein. Het toenmalige terrein werd uitgebreid met 2 door de leden gebouwde kleedlokalen met een oefenhoek. Ook kon men er gebruik maken van stromend water wat in die tijd niet zo vanzelfsprekend was als tegenwoordig. In het seizoen 1960-1961 huurde Oirschot Vooruit van de gemeente een derde (nood)veld gelegen aan de Bestseweg. Dit veld mocht alleen gebruikt worden door het eerste en tweede elftal en er mocht slechts 1 wedstrijd per zondag op gespeeld worden.
 
Het huidige terrein "Sportpark Jumbo Moorland":
Oirschot Vooruit groeide zo hard dat meer velden noodzakelijk waren. In 1965 betrok men dan ook de nieuwe (en huidige) accommodatie op Moorland. Hieronder vindt u wat informatie over ons prachtige sportpark.

Een jaar nadat Oirschot Vooruit het nieuwe sportpark in gebruik genomen had, in 1966 dus, werd begonnen met de bouw van de staantribune die vele van ons nog wel zullen herinneren. De tribune was 5 rijen hoog kleed- en kantineaccommodatie geopend.en bood plaats aan vele mensen. Op 10 mei 1969 werd de nieuwe Alles werd weer gerealiseerd door de leden zelf.In 1980 werd de huidige kantine gebouwd. In 1996 werd begonnen aan de bouw van een zittribune en nieuwe kleedlokalen. Dit betekende dus ook het einde van de staantribune die na jarenlange dienst gesloopt werd om plaats te maken voor een nieuwe en moderne tribune met daaronder 8 prachtige en moderne kleedlokalen.

Sportpark Moorland is gelegen aan de Drieterskuil 6b in één van Oirschots mooiste wijken, de Hei, waar over een tijd misschien veel nieuwbouw komt. Het sportpark is met de auto perfect bereikbaar. Onder andere door de aanwezigheid van de autosnelweg A58 in de directe nabijheid.

Het sportpark beschikt over een 42 meter en 40 centimeter brede zittribune die plaats biedt aan 414 toeschouwers die plaats kunnen nemen op groene stoeltjes.

Aan het begin van seizoen 2003/2004 is het nieuwe wetra-veld gereedgekomen, waardoor eindelijk het 5e veld is gerealiseerd. Op 23 januari 2004 vond de 1e officiële wedstrijd hierop plaats (bekerwedstrijd van het vaandelteam). Op 29 januari 2004 is het officieel geopend met een wedstrijd tussen de gemeente en commissie/bestuursleden van O.V.
We beschikken vanaf deze tijd over 2 trainingsvelden, 1 wetra-veld en 4 speelvelden.
 
Door de jaren heen zijn de kleedlokalen 9 t/m.12 netjes opgeknapt, ook zijn er 2 prachtige materiaalhokken gerealiseerd, dit alles is door vrijwilligers tot stand gekomen.
Ook de kantine werd geheel opgeknapt in 2007.
 
In 2008 zijn er 2 pannaveldjes gekomen bij de ingang van het Sportpark, deze werden geopend door PSV doelman Gomez.
Ook het wedstrijdsecretariaat werd door vele vrijwilligers verbouwd , zodat we alle gasten goed kunnen ontvangen.

Op woensdag 22 september 2011 om 17:10 uur is het Sportpark van Oirschot Vooruit officieel heropent. Onder toezicht van ruim 200 toeschouwers trapte het F3 team van Oirschot Vooruit een spervuur van ballen richting Jean-Marie Pfaff. Hiermee was Sportpark Jumbo Moorland geopend. Jean-Marie Pfaff had alle tijd voor alle aanwezigen. Foto’s en handtekeningen waren er voor iedereen. Ballonnen en confettie nog veel meer.
Voor het 75 jarige bestaan in 2012 hebben de leden een kunstgrasveldje van 40x 20 meter cadeau gedaan, dit na o.a. een grote loterij. Hier wordt door de jeugd veel gebruik van gemaakt. Dit veldje werd door de PSV spelers Locadia en van Ooijen geopend.
 

Ontwikkelingen accommodatie na 2012.

Sportpark Moorland is midden jaren zestig gerealiseerd. De vereniging kreeg steeds meer te kampen met afgelastingen. Dit niet alleen veroorzaakt door weersomstandigheden, maar ook deels door de slechte staat van onderhoud aan de velden. Dit speelde overigens bij alle Oirschotse buitensport verenigingen. Een reden te meer om in gezamenlijkheid te acteren en samen in conclaaf te gaan met de gemeente. Een gemeente die tevens te kennen gaf dat het onderhoud aan de sportparken te duur is! Een controverse, waar volgens de ene partij er sprake is van achterstallig onderhoud, zegt de andere partij dat het onderhoud “nu al” te duur is.

Gezocht wordt naar een oplossing en het lijkt erop dat deze gevonden wordt in de privatisering van de sportvelden, waarbij de verenigingen het onderhoud aan de velden zelf ter hand zouden nemen.

Een alternatief voor een geheel nieuw Sportpark bij de Gijzelaar voor Hockeyclub Oirschot, Spoordonkse Boys, de korfbalvereniging, tennisvereniging en Oirschot Vooruit (en eventueel de Bocht ’80) Bleek niet haalbaar, dit stuitte op te veel bezwaren binnen de Spoordonkse gemeenschap.

Er werd dus vol op de privatisering ingezet wat een win-win situatie moest opleveren voor beide partijen. Beter bespeelbare velden voor de verenigingen en financieel voordeel voor de Gemeente. Aan het privatiseringsproces kwam abrupt een einde toen bleek dat de Gemeente weliswaar graag wilde dat de verenigingen het onderhoud zelf ter hand zou nemen, maar dat dit niet zou betekenen dat de huur neerwaarts zou worden bijgesteld! Dit was voor de verenigingen de druppel die de emmer deed overlopen. De onderlinge verhoudingen waren dusdanig verstoord dat aan het privatiseringsproces direct een einde kwam.

De wens bij Oirschot Vooruit bleef om in iedere geval in de wintermaanden door te kunnen trainen en spelen. Zoals de meeste verenigingen in de directe omgeving die beschikken over een kunstgrasveld. Daarnaast zijn de huidige velden grondig aan renovatie toe. Hier kwam bij dat de accommodatie (oude kleedlokalen en kantine) onverzekerbaar waren. Allerlei maatregelen diende getroffen voor de brandveiligheid. Intussen (voorjaar 2015) waren ook de kunstgrasvelden bij de Hockeyvereniging aan renovatie toe. In gezamenlijkheid trokken we op naar de gemeente. De samenwerking van de verenigingen werd geïntensiveerd.

Men zette in op de herontwikkeling van een gezamenlijk Sportpark. Waarbij naast de primaire sporten voetbal en hockey er ook aandacht en ruimte is voor andere activiteiten, gelegen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

In samenspraak met de gemeente vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats. Al snel blijkt dat de ambtenarij geen heil ziet in de haalbaarheid van het plan. De politiek denkt hier echter anders over en gelast in de zomer 2017 een tweede onderzoek. Opnieuw loopt dit vertraging op door een andere prioritering bij het ambtenarencorps! Inmiddels blijkt dat de Gemeente in gebreke is gebleven bij het onderhoud van de accommodaties. Er is sprake van grootscheeps achterstallig onderhoud.

 

De politiek besluit hierop in de zomer van 2018 de verenigingen tegemoet te komen. Weliswaar is dit niet de gewenste ultieme situatie van één gezamenlijk sportpark, maar voor beide verenigingen een acceptabel alternatief.

Voor Oirschot Vooruit betekent dit dat men de beschikking krijgt over een tweetal kunstgrasvelden!

En daarnaast een éénmalige bijdrage van € 600.000,- voor het opknappen van het clubgebouw en kantine. Hier staat tegenover dat veld 5 wordt ingeleverd voor de aanleg van een hockeyveld en veld 7 ter beschikking van de Gemeente staat voor eventuele huizenbouw.

De kunstgrasvelden worden nog in 2018 gerealiseerd. Het clubgebouw zal opgeknapt worden in 2019. 
Terug naar boven