Passant

Anker

www.oirschot-vooruit.nl
Anker.
 
In de haven van Rotterdam gaat het grootste zeeschip ter wereld voor anker, alleen laten ze in Rotterdam Zuid een club als Feyenoord bijna zinken.
Trainer  Fred Rutten was niet de juiste trainer voor dit team, maar als je ieder jaar je beste spelers moet verkopen om het hoofd fiancieel boven water
te houden is er aan het trainerschap geen eer te behalen. Een store zeeman heeft een ankertje op zijn arm getatoeerd.
Wat voor mij nog belangrijker is dat een anker houvast geeft in roerige tijden. waar iedereen losgeslagen dreigt te worden zorgt een anker voor rust
en stabiliteit.
Da geldt voor een elftal waar dat wordt meestal gedragen door de bepalende spelers, zoals een kapitein op het schip de koers bepaald doet dat de
ervaren speler het in het elftal waar hij voor speelt. Ooit kom je tekort en raak je het spoor bijster als je van koers dreigtkwijt te raken zorg er dan voor dat je voor
anker gaat en kom tot rust en neem tijd voor de te bepalen route.
In het Suezkanaal hoef je binnenkort niet meer voor anker. Er komt een tweede vaargeul zodat de gelden die zijn verloren door het afnemend toerisme
in Egypte worden gecompenseerd. Helaas dreigt een gigantische catastrofe voor het mileu en wordt de flora en fauna in de Midden-landse Zee dusdanig beschadigd
dat de gevolgen niet zijn te overzien. Wat nog belangrijker is dat we geestelijk op tijd voor anker gaan, zodat we fris in het hoofd blijven en weten wat we doen.
Rust en stabiliteit is wat een schip dat voor anker ligt uitstraalt, dat is ook belangrijk voor ons.
 
De Passant


Terug naar boven