Passant

Hoop

www.oirschot-vooruit.nl
Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaald gewenste, geplande gebeurtenis zal plaats vinden. Wanhoop is de tegenpool en dus als de kans op
een gewenste gebeurtenis verkeken lijkt. Vrees voor een verwachting van een ongewenste gebeurtenis die wordt bevestigd.
Momenteel leven we in een rare onzekere wereld, helaas is dat van alle tijden. Een epidemie, oorlogen mislukte oogsten eisten in het verleden ook al
vele levens.
Momenteel houdt het Corona Virus ons in de greep. In Nederland waren er al 4893 geregistreerde sterfgevallen, waarschijnlijk ligt het exacte getal hoger.
In de maand mei herdenken we ook het einde van de Tweede wereldoorlog, de strijd tussen de Duisters en de geallieerden kosten 55 miljoen slachtoffers.
Bij een onderdrukking vinden mensen altijd hoop aan elkaar, er is ook een verlangen dat de onderdrukking snel voorbij is. We steunen elkaar en hopen er
het beste van te maken.
Dat we het momenteel even zonder sport moeten doen is voor mij bijzaak, natuurlijk hoop ook ik dat we weer na de zomer de velden op kunnen zonder 
beperkingen en dat een ieder zijn sport kan uitoefenen. Als ik heel eerlijk ben zijn de weekenden maar saai, maar dat weegt niet op tegen het aantal slachtoffers
dat is gevallen.
Ik hoop dat het een signaal is dat we de wereld anders moeten  gaan benaderen, we moeten zuinig zijn op de natuur, onze grondstoffen en op elkaar.
Wat er momenteel gebeurt is heftig, maar als we arm aan arm elkaar steunen heb ik de hoop dat we uit deze moeilijke situatie komen. Daarna kunnen we weer
vooruit kijken en nieuwe plannen maken zowel maatschappelijk als sportief. Vroeger zei men altijd "Hoop doet leven". Laten we ons daar aan vasthouden.

De Passant   
 


Terug naar boven