Passant

Buren

www.oirschot-vooruit.nl

Buren is een gemeente in de provincie Gelderland bestaande uit de stad Buren en de dorpen Asch, Beusichem, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden en Maurik en Ommeren.

Verder is buren de verzamelnaam voor de personen die dichtbij iemand wonen, meestal in het huis er direct naast. We hebben over-,

achter-, onder- en bovenburen.

Beter een goede buur dan een verre vriend geeft aan dat steun kunt verwachten van de mensen in je naaste omgeving. Als het gras bij de buurman groener is dan lijkt het net of het bij de ander altijd beter gaat.

Nu liggen de sportparken van de hockeyclub en de voetbalvereniging in Oirschot al geruime tijd naast elkaar. Ondanks dat we buren zijn was er vroeger nauwelijks contact met elkaar dat is gelukkig in de loop der jaren wel veranderd en zeker met de realisatie van het nieuwe sportpark hebben beide besturen elkaar gevonden. Eerst was er sprake van een gezamenlijk complex, maar dat bleek geen haalbare kaart.

Toch is er veel gezamenlijk overleg geweest en staat bij de beide clubs de deur open.

Al jaren is er een bepaalde strijd tussen de buren Best en Oirschot. Dit kwam vooral tot uiting als Best Vooruit of Wilhelmina Boys tegen Oirschot Vooruit moesten voetballen. Voor de wedstrijd werd er veel gespeculeerd over wie het beste is en waarom juist die ploeg zou gaan winnen. Natuurlijk heeft Wilhelmina Boys het nu lastig omdat er enkele dragende spelers zijn vertrokken of lager zijn gaan voetballen. Bij Best Vooruit zijn ze al langer bezig met het opkrikken van de jeugdafdeling en dat zie je dus ook terug in het niveau van het eerste elftal. Ook bij Oirschot Vooruit zijn de afgelopen jaren stappen gezet  en dat resulteert nu dus in een plaats in de eerste klasse met eigen jongens en geen spelers van buitenaf. Spelers van buitenaf brengen een impuls voor de korte termijn maar het remt de ontwikkeling van jonge eigen opgeleide spelers. Het mooie van zowel Best als Oirschot is dat tijdens de wedstrijd er wordt gevochten voor de overwinning en na het laatste fluitsignaal zijn we weer goede buren en zo hoort het. Natuurlijk telt het resultaat maar we blijven amateurs en plezier in het spelletje is ook heel belangrijk, we blijven ten slotte elkaars buren.

 

De Passant Terug naar boven