Passant

Samenwerken

www.oirschot-vooruit.nl

Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten

                            en belangen en die van een groep of collega.

Kerntaken die gerelateerd zijn aan de competenties van samenwerken zijn: Behulpzaam, Eerlijk, Flexibel, Tactvol,

                                                                                                                                        Veelzijdig en Vriendelijk.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de competenties samenwerken: Commutatieve vaardigheden, Mensenkennis,

                                                                                                                                Aanpassingsvermogen, Plooibaarheid, Spreek-

                                                                                                                                vaardigheid en Wendbaarheid.

www.sportnaarsucces.nl is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld de pijlers van succes in de sport toepasbaar

maakt voor het bedrijfsleven met als doel succesvolle organisaties begeleiden naar een succesvollere bedrijfsvoering in de

21ste eeuw.

 

Als ik kijk naar onze voetbalvereniging zie je alle boven genoemde aspecten terug in de organisatie van de club. Alleen kun je

niets en samen heb je meer kans van slagen. In theorie kan er veel maar het moet wel overgebracht worden in de praktijk.

Spelers hebben een coach en trainer nodig en moeten ook open staan voor de input van de coach en trainer.

Dat geldt voor ieder niveau, of je nu begint bij de mini`s of je maakt deel uit van de selectie van het eerste elftal.

 

Wat ik ook heel bijzonder vindt is de samenwerking met de hockeyclub met als doel het gezamenlijk realiseren van een

nieuwe sportaccommodatie. Het geeft beide verenigingen een nog grotere uitstraling en vernieuwing is hard nodig.

Bij de hockeyclub ligt het accent op de vervanging van de velden, bij de voetbalclub is de accommodatie verouderd.

Door samen een vuist te maken kun je meer bewerkstelligen ook richting de gemeente.

 

We zitten nu in een bepalende fase voor wat betreft de accommodatie dus hopelijk werkt de samenwerking zijn vruchten af.

 

Ik kijk verder al weer uit naar het komende seizoen, OV1 staat voor het eerst in de geschiedenis in de eerste klasse en ik

hoop dat er binnen de rest van de vereniging ook prettig wordt samengewerkt. Na de zomer en de vakantie zien we elkaar

zeker weer op het sportterrein.Terug naar boven