Algemene Ledenvergadering

Datum 10 nov 2020
Tijdstip 20:30 uur
Locatie Kantine Sportpark Moorland

Namens het voltallige Bestuur van v.v. Oirschot Vooruit nodigen wij U hierbij uit voor de:

 

 

83e ALGEMENE LEDENVERGADERING


dinsdag 10 november 2020

V.V. OIRSCHOT VOORUIT
 

 

 

AGENDA

 

 1. Opening door de voorzitter
 1. Verslag 81e algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2019.             

Dit verslag is (onder documenten - ALV 2019) gepubliceerd op de website

 1. Verslag door portefeuillehouder Jeugdzaken
 1. Verslag door portefeuillehouder Seniorenzaken
 1. Verslag door de Sponsorcommissie
 1. Financieel verslag door de portefeuillehouder Financiƫle zaken
 • Verslag door de Kascontrolecommissie
 • Benoeming leden Kascontrolecommissie 2020-2021
 1. Stand van zaken herontwikkeling Sportpark Moorland
 2. Mededelingen en beleidsvoornemens vanuit het bestuur
 3. Commissie Normen en Waarden
 4. Bestuursverkiezing;                                               
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Frank de Bresser
 • Aftredend en wordt ad interim Victor Rooijakkers
 1. Rondvraag
 2. Afsluiting

 

 

n.b.:

- Wijzigingen voorbehouden, m.n. mogelijkheid voordracht, bestuursleden, leden van verdienste en/of ereleden.

- Het verslag van de ledenvergadering en de financiƫle stukken liggen vanaf 1 uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.

- Eventuele kandidaten voor het Bestuur kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen.

 

 

 

Bestuur v.v. Oirschot Vooruit


Terug naar boven