Algemene Leden Vergadering

Datum 13 nov 2018
Tijdstip 20:30 uur
Locatie Kantine Sportpark Jumbo Moorland

Namens het voltallige Bestuur van v.v. Oirschot Vooruit nodigen wij U hierbij uit voor de:

_________________________
 

80e ALGEMENE LEDENVERGADERING datum 13 november 2018

V.V. OIRSCHOT VOORUIT

 

 

Locatie:        Sportpark Moorland

Datum:         13 November 2018

Tijdstip:        20:30

 

AGENDA

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag 79e algemene ledenvergadering d.d. 8 november 2017.            

Dit verslag is gepubliceerd op de website

 1. Verslag door portefeuillehouder Jeugdzaken
 2. Verslag door portefeuillehouder Seniorenzaken
 3. Verslag door de Sponsorcommissie
 4. Financieel verslag door de portefeuillehouder Financiƫle zaken
 5. Verslag door de Kascontrolecommissie
 6. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2018-2019
 7. Begroting seizoen 2019-2020
 8. Mededelingen en beleidsvoornemens vanuit het Bestuur
 9. Commissie Normen en Waarden, introductie VOG
 10. Bestuursverkiezing;                                                

         Aftredend en herkiesbaar is Jan Bressers. Verkiesbaar is Harry Rutten (Penningmeester)

 1. Stand van zaken ontwikkeling Sportpark Moorland
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting

 

n.b.:

- Wijzigingen voorbehouden, m.n. mogelijkheid voordracht, bestuursleden, leden van verdienste en/of ereleden.

- Het verslag van de ledenvergadering 2017 en de financiƫle stukken liggen vanaf 1 uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.

- Eventuele kandidaten voor het Bestuur kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen.

 

Bestuur v.v. Oirschot Vooruit

Op 13 November hopen we van harte leden en met name ouders van jeugdleden te begroeten voor een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitzicht op het nieuwe. In deze vergaderingen wordt u de inspraak geboden mbt onze toekomstplannen. We hopen dan ook veel nieuwe gezichten te zien.
 

Terug naar boven