coronabeleid

  Laatste update 22 september 2021

  Algemeen

  Oirscshot Vooruit doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer/supporter om zich aan alle maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar!

  Basisregels

  1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  3. Vermijd drukte zoveel als mogelijk.
  4. Was vaak je handen.

  Ingang sportpark

  1. Gewoon via de reguliere hoofdingang.
  2. Kom zoveel mogelijk met de fiets. We vragen iedereen de fiets te parkeren in de fietsenstalling.

   Kantine en terras

  1. Kantine en terras mogen tot max. 24.00u open (met inachtneming gemeentelijke richtlijnen).
  2. 100% van de capaciteit mag gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
  3. Reserveren is niet nodig.
  4. Registratie, triage (gezondheidscheck) en placering (vaste zitplaats) is niet meer van kracht.
  5. Wel heb je een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de kantine. Let op: hier kan door onze kantinemedewerkers en of de handhavingmedewerkers van de gemeente Oirschot naar gevraagd worden.

  Ouders en toeschouwers / bezoekers

  1. Publiek is toegestaan op de accommodatie bij trainingen en wedstrijden.
  2. Er geldt geen maximumaantal personen. 
  3. Reserveren is niet nodig.
  4. Publiek mag dus ook langs het veld staan.

  Spelers, trainers en begeleiders

  1. Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  2. Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.
  3. Neem zoveel mogelijk je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
  4. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt met elkaar.

   Deelname wedstrijden en trainingen

  1. Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers van alle leeftijden mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.
  2. Indien een speler niet wenst deel te nemen aan de trainingen, partijtjes of wedstrijden dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de trainer.
  3. Ook een trainer/leider is vrij om te bepalen of hij/zij een training wil geven of wedstrijd wil bijwonen. Indien een trainer of leider dit niet wil dient hij/zij dit kenbaar te maken bij de coördinator en de leden/ouders van zijn eigen team. Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is zal met de coördinator gekeken worden of er een oplossing te vinden is. Indien dit niet het geval is kan er helaas niet getraind of wedstrijd gespeeld worden.

  Kleedlokalen, toiletten en douchen

  1. Kleedlokalen, toiletten en douches zijn vanaf 1 juli weer open.

   Ballen(hok) en spelmaterialen

  1. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mogen max. 2 leiders in deze ruimte aanwezig zijn. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en tijdig op de verzamelplaats aanwezig te zijn.
  2. Met trainen wordt alleen gebruik gemaakt van ballen, doeltjes, pionnen en hesjes.

  Actualisering / update van maatregelen

  Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe overheidsmaatregelen en/of inzichten.

  Coronarichtlijnen gepubliceerd door KNVB: Lees het actuele coronabeleid van de KNVB  (veel gestelde vragen).

  Lees hier het Protocol verantwoord sporten (geldig vanaf 25 september 2021)

  (Let op: Gemeentelijke verordeningen kunnen - deels - afwijken van én hebben voorrang boven de maatregelen die door landelijke overheid of door KNVB worden gepubliceerd!)

  Delen