Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  4 november 2021 8:00


  Namens het voltallige bestuur van Oirschot Vooruit, nodigen wij u hierbij van harte uit voor de 84e algemene ledenvergadering (ALV)

  Datum: 9 november 2021
  Locatie: Kantine Sportpark Jumbo Moorland
  Tijdstip: 20.30 uur.

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van 83e ALV van 15/12/2020
  3. Verslag Voetbalzaken
  3.1. Presentatie nieuw voetbalbeleidsplan
  4. Verslag Sponsoring
  5. Verslag Financiële zaken
  5.1. Verslag Kascontrolecommissie
  5.2. Benoeming Kascontrolecommissieleden voor 2021-2022
  6. Mededelingen en beleidsvoornemens van het bestuur.
  7. Bestuursverkiezing
  7.1. Aftredend en wel herkiesbaar: Jan Bressers – (Facilitaire zaken) 
  7.2. Aftredend en niet herkiesbaar: Harry Rutten – (Penningmeester) 
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Wij hopen u op dinsdag 9 november a.s. te mogen begroeten.

  Voor het bezoeken van de ALV is een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht.

  Met sportieve groet,
  Bestuur Oirschot Vooruit

  NB

  - Wijzigingen voorbehouden, met name mogelijkheid voordracht bestuursleden, leden van verdienste en/of ereleden.

  - De financiële stukken zijn voorafgaand aan de ALV op afspraak met de penningmeester in te zien. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een e-mail sturen naar: htmrutten@gmail.com.

  - Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen door te mailen naar: bestuur@oirschot-vooruit.nl

  Delen