Samen voor een veilig sportomgeving

    9 mei 2022 7:45


    In de nieuwsbrief van mei en op deze site hebben we al iets verteld over hoe belangrijk het invoeren van een VOG (=Verklaring Omtrent Gedrag) is. De KNVB geeft alle vrijwilligers die ouder zijn dan 18 en werken met jeugdleden tot 18 jaar, de kans om gratis een VOG aan te vragen. Dit om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur heeft in overleg met de commissie Normen & Waarden besloten om alle kaderleden die hiervoor in aanmerking komen, te gaan aanmelden.

    Binnenkort krijgen  alle coördinatoren van de commissies/afdelingen een mail met de nodige informatie, zodat zij de kaderleden van hun eigen commissie , bij de ledenadministratie kunnen aanmelden. Dit aanmelden dient te gebeuren vóór 15 juni. De mensen waarvoor door de ledenadministratie een VOG aangevraagd wordt, dienen een DiGi-code en een e-mailadres te hebben. De VOG is 5 jaar geldig.  Met ingang van het seizoen 2022/2023 moet alles geregeld zijn. Wij vertrouwen op ieders medewerking.
    Delen